Ogólne warunki handlowe w Edu-Dutch

Punkt 1 Definicja terminów

1.1 Klient / kursant jest nabywcą towaru lub usługi od Edu-Dutch.

1.2 Edu-Dutch oznacza centrum językowe znajdujące się w Leiden i zarejestrowane w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem: 58783210 (De Droom Taaltrainingen)

Punkt 2 Rejestracja na kursy

2.1 Zapisy na kursy można składać telefonicznie pod numerem telefonu: 0614416481, e-mailem: info@edu-dutch.com, za pośrednictwem naszej strony na Facebooku lub za pomocą formularza rejestracji online na naszej stronie internetowej www.edu-dutch.com.

2.2 Uczniowie są odpowiedzialni za dane osobowe, które zostały przekazane Edu-Dutch, w przypadku fałszywych informacji faktura i certyfikat zostaną wydane bez ważnych danych.

Punkt 3 Anulowanie lub przeniesienie kursu lub lekcji

3.1 Edu-Dutch zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu kursu, jeśli rejestracja na kurs grupowy jest zbyt mała. Nowa data jest uzgadniana w porozumieniu z już zarejestrowanymi studentami. Jeśli kurs zostanie całkowicie anulowany przez Edu-Dutch, opłaty za kurs, które zostały już zapłacone, zostaną zwrócone uczestnikom.

3.2 Jeśli z powodu okoliczności lekcja Edu-Dutch zostanie odwołana, Edu-Dutch zapewni, że lekcja ta zostanie wykonana w innym czasie. Inna data i godzina są ustalane w porozumieniu ze studentami.

3.3 Jeśli uczeń chciałby przenieść lekcje skype lub indywidualną lekcję, należy to zrobić co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć, w przeciwnym razie opłata zostanie naliczona. Przeniesienie lekcji powinno odbyć się w tym samym tygodniu, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata. Nowy dzień i godzina zostaną ustalone w porozumieniu z nauczycielem.

Punkt 4. Warunki płatności

4.1 Opłaty za kurs należy dokonać podczas pierwszej lekcji kursu, lub przed jego rozpoczęciem.

4.2 Płatności można dokonać gotówką, kartą bankową lub kartą kredytową (Amex / MasterCard / Visa) podczas pierwszej lekcji.

4.3 Jeśli płatność jest dokonywana przelewem bankowym, musi ona znajdować się na koncie Edu-Dutch co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszej lekcji (numer konta: NL22 INGB 0006 168436)

4.4 Faktury wystawiane są dopiero po pełnej zapłacie za kurs.

4.5 W ratach z Edu-Dutch można płacić w ratach. Na początku kursu należy zapłacić co najmniej 50 €.

Punkt 5. Rezygnacja z kursu ze strony ucznia

5.1 W przypadku wcześniejszego zakończenia kursu przez ucznia, nie przysługuje zwrot pieniędzy/poniesionych kosztów za kurs.

5.2 Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, kurs musi zostać zakończony ze strony ucznia, odpowiednie rozwiązanie można rozważyć w porozumieniu z Edu-Dutch.

Punkt 6. Certyfikaty i oświadczenia

6.1 Każdy kurs kończy się egzaminem pisemnym. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma certyfikat wraz z osiągniętym poziomem znajomości języka niderlandzkiego.

6.2 Na życzenie możliwe jest wystawienie deklaracji uczestnictwa ucznia w kursie nauki języka niderlandzkiego (np. dla pracodawcy).