Edu-Dutch

Edu-Dutch - Nederlandse school

Privacybeleid en het gebruik van cookies

datum laatste update - 23 maart 2023

Privacy is erg belangrijk voor ons team. Daarom implementeren we procedures en beleid die het hoogste niveau van gegevensbescherming garanderen.

Bij gebruik van onze website, telefoongesprek met ons, e-mailcontact en het invullen van het contactformulier vertrouwt u ons de verwerking van uw persoonsgegevens toe. Hieronder hebben wij hierover informatie verstrekt. Zorg dat u er vertrouwd mee bent en onthoud dat dit document onderhevig zal zijn aan wijzigingen en aanpassingen naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt - kom hier regelmatig terug. Voor uw gemak hebben we hierboven de datum van de laatste update van het document aangegeven.

We informeren u ook dat we in het volgende privacybeleid de veelgebruikte afkorting van GDPR gebruiken, d.w.z. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

privacybeleid

I. Basisinformatie

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens is Kinga Fiebig drijvend onder de naam Edu-Dutch met vaste vestiging aan de Tine van Dethstraat 81, 2331 CS te Leiden KVK:
 2. Voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw gegevens kunt u contact opnemen met de Beheerder via e-mail: info@edu-dutch.com of per post naar het bedrijfsadres. Onthoud dat door contact met ons op te nemen via e-mail, u uw persoonlijke gegevens verstrekt, d.w.z. voor- en achternaam en e-mailadres.
 3. Houd er rekening mee dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn.We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens te waarborgen.
 4. Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is vrijwillig, maar als u deze niet verstrekt, kan dit ertoe leiden dat u onze producten of diensten niet meer kunt aanbieden en dat we zelfs geen contact met u kunnen opnemen.

II. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden en op de volgende rechtsgronden worden verwerkt:

 1. Sluiting en uitvoering van het verkoopcontract – door een bestelling te plaatsen in de online winkel, verstrekt u ons de gegevens die nodig zijn om de bestelling te voltooien, d.w.z. voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer. De gegevens worden verwerkt om het contract uit te voeren dat is gesloten door het plaatsen van een bestelling, inclusief het koopcontract op afbetaling (artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG), om een factuur uit te reiken (artikel 6, lid 1, onder c) van de AVG ), neem de factuur op in de documentatie boekhouding (Artikel 6(1)(c) van de AVG). Houd er ook rekening mee dat uw gegevens na de datum van uitvoering van het contract door mij kunnen worden verwerkt voor archiverings- en statistische doeleinden (Artikel 6(1)(f) van de AVG).
 2. Contact via e-mail – door ons een bericht te sturen, verstrekt u uw e-mailadres en andere gegevens die in de inhoud van het bericht staan. Het verstrekken van deze gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om contact met ons op te nemen. Uw gegevens worden verwerkt om contact met u op te nemen en de grondslag voor de verwerking is art. 6 sec. 1 verlicht. een, AVG. Belangrijk is dat uw gegevens ook na contact met ons worden verwerkt. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is het gerechtvaardigde doel van het archiveren van correspondentie om het verloop ervan in de toekomst aan te tonen (Artikel 6(1)(f) van de AVG).
 3. nieuwsbrief – – door u te abonneren op de nieuwsbrief, verstrekt u ons uw persoonlijke gegevens, zoals naam, achternaam en e-mailadres. Bovendien slaat ons systeem dat wordt gebruikt om de nieuwsbrief te verwerken uw IP-nummer op dat u hebt gebruikt en volgt het uw acties die zijn ondernomen in verband met de berichten die naar u zijn verzonden. De door u verstrekte gegevens in verband met het inschrijven op de nieuwsbrief worden gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen en de rechtsgrondslag voor de verwerking ervan is uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG). Wat betreft de verwerking van informatie die niet van u afkomstig is en automatisch is verzameld door ons mailingsysteem, beroepen wij ons in dit verband op ons gerechtvaardigd belang (artikel 6(1)(f) van de AVG), bestaande uit het analyseren van het gedrag van nieuwsbriefabonnees in om mailingactiviteiten te optimaliseren. Houd er rekening mee dat ondanks het uitschrijven van de nieuwsbrief, uw gegevens nog steeds in onze database worden opgeslagen om de terugkerende abonnee te identificeren en mogelijke verdediging van claims met betrekking tot het verzenden van de nieuwsbrief.
 4. Het maken van registers van gegevensverwerkingsactiviteiten en registers die voortvloeien uit de AVG – het een verplichting is die voortvloeit uit de bepalingen van de wet, d.w.z. uit art. 6 sec. 1 verlicht. c, AVG en voortvloeiend uit de inhoud van art. 6 sec. 1 verlicht. f, AVG, d.w.z. het gerechtvaardigd belang van de beheerder.
 5. Analyse van automatisch verzamelde gegevens bij het gebruik van de website – Uw gegevens in dit kader worden verwerkt op basis van art. 6 sec. 1 verlicht. f, AVG, d.w.z. het gerechtvaardigd belang van de beheerder.
 6. Het gebruik van cookies op de website – de grondslag voor de verwerking van cookies is de inhoud van art. artikel 6 sec. 1 verlicht. a, AVG, d.w.z. uw toestemming. Je geeft het op voordat de website volledig geladen is.
 7. Het beheren van de website en andere pagina's/groepen op externe platformen – de grondslag voor de verwerking is het recht van de beheerder van uw gegevens, conform art. 6 sec. 1 verlicht. f AVG, d.w.z. het legitieme belang van de beheerder en uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u lid wordt van onze Facebook-groep.
 8. Archief- en bewijsdoeleinden, met als doel informatie veilig te stellen die kan worden gebruikt om feiten te bewijzen – de grondslag voor de verwerking is het legitieme belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, in overeenstemming met art. 6 sec. 1 verlicht. AVG.

III. uw machtigingen

De AVG verleent u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens:

 1. het recht op toegang tot informatie – u heeft het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, daarom hebben wij onder andere dit privacybeleid voor u opgesteld.
 2. het recht op toegang tot persoonsgegevens – u kunt te allen tijde contact met ons opnemen en inzage vragen in uw gegevens. Wij zijn verplicht u alle informatie te verstrekken.
 3. het recht op rectificatie van persoonsgegevens – u kunt te allen tijde rectificatie van onjuiste gegevens of aanvulling van onvolledige gegevens vragen.
 4. het recht om persoonsgegevens te wissen en het recht om vergeten te worden – u kunt ons verzoeken alle door u verstrekte persoonsgegevens te verwijderen, ook die welke wij aan andere entiteiten hebben verstrekt. Daarnaast zijn wij verplicht u op uw verzoek mee te delen aan welke ontvangers uw te wissen gegevens zijn doorgegeven.
 5. het recht om de verwerking van persoonsgegevens te beperken – u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent met de juistheid van de verwerkte gegevens.
 6. het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door contact met ons op te nemen via e-mail of brief.
 7. het recht op dataportabiliteit – u kunt direct de overdracht van uw gegevens aan een andere beheerder aanvragen.
 8. het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit – als u van mening bent dat onze verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet, kunt u een klacht indienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

IV. Ontvangers van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan derden van wiens diensten wij gebruik maken in verband met de werking van het platform en de verkoop van elektronische producten.
 2. Als we opdracht geven om diensten te verlenen aan externe entiteiten, eisen we dat deze entiteiten voldoen aan hoge normen voor de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken, kunnen met name zijn:
  1. Google LLC - marketingtool;
  2. Stripe - een platform waarmee betalingen worden gedaan in de online winkel, gebruikt door kopers om de bestelling in de winkel te betalen;
  3. Przelewy24 - PayPro SA (PayPro) - een platform waarmee betalingen worden gedaan in de online winkel, gebruikt door kopers om de bestelling in de winkel te betalen;
  4. cyber_Folks SA met statutaire zetel in Poznań, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, ingeschreven in het nationale gerechtsregister door de districtsrechtbank Poznań - Nowe Miasto en Wilda in Poznań, 8e commerciële afdeling van het nationale gerechtsregister onder het nummer KRS 0000612359 , REGON 364261632, NIP 7822622168 - een website die IT-systeemonderhoud en hostingdiensten levert om persoonlijke gegevens op de server op te slaan en om e-mail te gebruiken; onze technische en administratieve ondersteuning bij het runnen van de website;
 4. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan postbedrijven, koeriersbedrijven, advocatenkantoren, accountantskantoren en IT-dienstverleners en dienstverleners.
 5. Houd er rekening mee dat vanwege het gebruik van Google- of Facebook-services uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

V. Sociale media

 1. De website die u gebruikt, bevat plug-ins voor de volgende sociale netwerksites: Facebook, Instagram en Youtube.
 2. Via de plug-in kunt u direct verbinding maken met uw profiel op de aangegeven websites. De websites kunnen dan via uw IP-adres de informatie krijgen dat u de website bezoekt.
 3. Als u onze website bezoekt terwijl u bent ingelogd op uw sociale mediaprofielen, wordt informatie over uw bezoek geregistreerd op deze sociale netwerksites.

VI. Bewaartermijn gegevens

 1. Uw gegevens worden verwerkt voor de duur van de uitvoering van eventuele wettelijke verplichtingen die op de beheerder rusten, en vervolgens voor de tijd die vereist is door de bepalingen van de wet, uiterlijk totdat u uw toestemming intrekt, verzoekt om te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens, verzoek verwijdering van de door u verwerkte persoonsgegevens of totdat u daartegen bezwaar maakt.
 2. De gegevens die we op basis van uw toestemming verzamelen, worden bewaard totdat deze wordt ingetrokken of het doel van de verwerking is bereikt.
 3. In het geval van gegevens die u hebt verstrekt bij het inschrijven op de nieuwsbrief, kunnen uw gegevens na het afmelden voor een periode van 1 jaar nog door ons worden bewaard (bijvoorbeeld in het geval van eventuele claims).

Cookiebeleid

 1. De beheerder van uw persoonsgegevens, d.w.z. Kinga Fiebig drijvend onder EDu-Nederlands met een vaste vestigingsplaats in de Tine van Dethstraat, 2331 CD Leiden maakt gebruik van het mechanisme van de zgn. koekjes (koekjes).
 2. We verzamelen niet automatisch informatie, behalve informatie in cookies.
 3. Cookiebestanden (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de websitegebruiker worden opgeslagen en bestemd zijn voor het gebruik van de websitepagina's. Cookiebestanden bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, hun opslagtijd op het eindapparaat en een uniek nummer.
 4. Het cookiemechanisme is verantwoordelijk voor het maken van statistieken die helpen begrijpen hoe u websites gebruikt, waardoor u hun structuur en inhoud kunt verbeteren, uw sessie kunt behouden, zodat u uw login en wachtwoord niet op elke subpagina opnieuw hoeft in te voeren, de inhoud van de websites van de Beheerder af te stemmen op uw voorkeuren en het gebruik van websites te optimaliseren. Met deze bestanden kunt u met name uw apparaat herkennen en de website correct weergeven en aanpassen aan uw individuele behoeften.
 5. Als onderdeel van deze website worden twee basistypen cookies gebruikt: "sessie" (sessiecookies) en "permanent" (permanente cookies). Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen tot het uitloggen, het verlaten van de website of het uitschakelen van de software (webbrowser). "Permanente" cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is opgegeven in de cookiebestandsparameters of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.
 6. We gebruiken de volgende soorten cookies:
  1. "Noodzakelijke" cookies, waardoor u gebruik kunt maken van de diensten die door de Beheerder worden aangeboden, bijv. cookies die worden gebruikt voor diensten die authenticatie vereisen op de website www.edu-dutch.com en die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen (bijv. gebruikt om fraude op het gebied van authenticatie op te sporen) .
  2. "Technische" cookies, die het mogelijk maken om de door de bezoeker geselecteerde instellingen te "onthouden" en de interface te personaliseren, bijvoorbeeld in termen van de geselecteerde taal of regio waaruit de persoon die op de website is ingelogd vandaan komt, lettergrootte, uiterlijk van de website, enz.
  3. "Analytische" cookies, waarmee informatie kan worden verzameld over het gebruik van de websites van de Beheerder.
  4. "Marketing"-cookies, die het mogelijk maken om advertentie-inhoud aan bezoekers van de website www.edu-dutch.com beter op hun interesses af te stemmen.
 7. Houd er rekening mee dat de instellingen van de webbrowser meestal toestaan dat cookies standaard op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. U kunt de cookie-instellingen in uw webbrowser op elk moment wijzigen. U kunt deze instellingen met name wijzigen om de automatische verwerking van cookies te blokkeren of om u hierover te informeren telkens wanneer ze op uw apparaat worden geplaatst. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en manieren om met cookies om te gaan is beschikbaar in het browsermenu (instellingen, opties, enz.);
 8. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat het beperken van het gebruik van cookies in de browserinstellingen van invloed kan zijn op sommige functionaliteiten die beschikbaar zijn op deze website.
nl_NLNederlands
Scroll naar boven