Algemene voorwaarden bij Edu-Dutch

Punt 1 Begripsomschrijving

1.1 Klant/cursist is een afnemer van een goed of dienst van Edu-Dutch.

1.2 Onder Edu-Dutch wordt verstaan, het talencentrum gevestigd te Leiden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:58783210 (De Droom Taaltrainingen)

Punt 2 Inschrijving voor cursussen

2.1 Inschrijvingen voor de cursussen kunnen telefonisch via het telefoonnummer: 0614416481, via de mail: info@edu-dutch.com, via onze facebookpagina of via ons online inschrijfformulier op onze website www.edu-dutch.com worden ingediend.

2.2 Cursisten zijn verantwoordelijk voor de persoonlijke gegevens die zijn doorgegeven aan Edu-Dutch, in het geval van valse informatie, zal een factuur en een certificaat afgegeven worden zonder geldige gegevens.

Punt 3 Annulering of verplaatsing van de cursus of les

3.1 Edu-Dutch behoudt zich het recht voor annulering of verplaatsing van een cursus bij te weinig inschrijvingen voor een groepscursus. In overleg met de reeds ingeschreven cursisten, wordt er een nieuwe datum afgesproken. Indien de cursus volledig wordt geannuleerd vanuit Edu-Dutch, wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de betrokkenen terugbetaald.

3.2 Als door omstandigheden een les vanuit Edu-Dutch wordt geannuleerd, zal Edu-Dutch zorgen dat deze les op een ander moment wordt ingehaald. Er wordt in overleg met de cursisten een andere datum en tijd afgesproken.

3.3 Indien de leerling een skype of individuele les wil verplaatsen dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de les te zijn gedaan, anders zal de les in rekening worden gebracht. Bij het verzoek tot verplaatsing van de les dient de les in diezelfde week te worden ingehaald, anders zal deze in rekening worden gebracht. De nieuwe dag en tijd zal in samenspraak met de docent worden gemaakt.

Punt 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De betaling van de cursus dient te geschieden op de eerste les van de cursus.

4.2 De betaling kan contant, per bankpas, per creditcard (Amex/MasterCard/Visa) worden voldaan op de eerste les.

4.3 Indien er met een bankoverschrijving wordt betaald, dient deze minimaal 1 dag voor de start van de eerste les op de rekening van Edu-Dutch te staan (rekeningnummer: NL22 INGB 0006 168436)

4.4 Facturen worden alleen uitgegeven na volledige betaling van de cursus.

4.5 In overleg met Edu-Dutch is het mogelijk om gespreid te betalen. Er dient dan minimaal         € 50,- te worden betaald bij aanvang van de cursus.

Punt 5. Gestopt met een cursus door cursist.

5.1 Er vindt geen restitutie plaats bij voortijdige beëindiging van de cursus door de cursist.

5.2 Indien door buitengewone omstandigheden de cursus moet worden beeindigd, kan in overleg met Ed-Dutch worden gekeken naar een passende oplossing.

Punt 6. Certificaten en verklaringen

6.1 Iedere cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen. Indien het examen naar behoren wordt gemaakt zal de cursist een certificaat met bijbehorend niveau ontvangen.

6.2 Op aanvraag is het mogelijk om een verklaring van deelname aan de cursus te ontvangen.

Edu-Dutch

Sinds 2013 bieden wij cursussen Nederlands op verschillende niveaus aan. Van beginners tot de voorbereiding op het officiële examen Nederlands “NT2 Staatsexamen”. De cursussen worden op verschillende locaties in Nederland gegeven. Ook bieden wij individuele, online via Skype, en in-company cursussen aan.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

top
Edu-Dutch © All rights reserved.